Rörinspektion.

* Rörinspektioner för att lokalisera och förhindra driftstörningar?

* Återkommande stopp i avloppen? Då kan en TV-inspektion vara rätt för dig!

* TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet.Enligt T-25.

Vid reparation eller om- och tillbyggnader av fastigheter kan en kamerainspektion av spill-dag- och dräneringsvattenledningar vara en god ide. Vi kan  erbjuda bostadsrättsföreningar och privata fastigheter företag mm en övergripande kontroll. Onödiga kostnader kan sparas med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen. Renoveringsinsatserna för ledningssystemet kan då oftast begränsas.

Vid driftstörningar i en ledningar kan Piperelining syd med hjälp av en kamera undersöka felorsak och bestämma dess avstånd till startpunkten. På så sätt kan kostnaden för åtgärden hållas nere och i dom flesta  fall kan reparationen utföras från rörets insida.

Underhållsinspektion av rörledningarna kan ge bra underlag för att planera reparationer eller byte av avloppsrör som är skadade på olika sätt. På så sätt behöver man inte vänta med utbyte av rören till dess att skadorna visar sig genom onödiga och kostsamma vattenskador.

Det finns fyra st. kategorier av TV-inspektioner som vi kan erbjuda.

Felsökning
Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftsstörningar. Prioritet är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion.
Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, tex för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus.

Besiktning av kondition
Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran skall alltid ha färgbild. Ledningssystemet skall högtrycksspolas inför filmning.

Slutbesiktning.
Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rör skador.

Företagsinfo

Pipe relining syd AB

Orgnr: 556972-6101
Tel 070 090 5727
info@pipereliningsyd.se

2

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Kontakta Oss

Vill du veta mer om relining eller vill du kanske få en kostnadsfri offert.