Direkt: 070 090 5727

Relining – Kostnadseffektivt snabbt smidigt och komfortabelt

 

Relining – nya rör i dina gamla
Relining är samlingsbegreppet i branschen för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Reliningen kan utföras på olika sätt och med olika typer av metoder. Pipe Relining Syd använder en beprövad metod med en egen utvecklad teknik för bästa resultat.

 

Metoderna

FLEXIBLA FODER – STRUMPMETODEN
Ett foder är tillverkat av polyester som impregneras. Fodret tillverkas i varierande längder och dimensioner med varierande godstjocklekar.

Vid installation med luft kan längder på flera meter renoveras i en enda installation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten trots viss areaminskning till följd av fodrets godstjocklek.

LÖSPLASTMETODEN
Även kallad sprutrelining.
När vi spraylinar går vi in med en ”sprutreliningmaskin” som har ett roterande munstycke, samt en kamera. Genom det roterande munstycket slungas det ut lösplast i ett jämt tempo samtidigt som teknikern sakta och metodiskt arbetar sig igenom röret med maskinen. Kameran hjälper reliningsteknikern att ha kontroll så att lösplasten hamnar på alla rörets ytor och blir heltäckande. Här är det väldigt viktigt att teknikern har god kunskap och vana vid framförandet av utrustningen då det är flödet på lösplasten och hastigheten på det roterande munstycket samt själva framförandet genom röret som måste stämma för att plastlagret skall bli jämnt fördelat.

I många fall så krävs det en kombination av Liner och lösplast, den så kallade Hybridtekniken.

HYBRIDTEKNIKEN, En kombination av flera tekniker
Denna teknik passar sig väl när du har såväl stora som små rör som skall relinas, samt kompletta avlopps anläggningar. Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om vid strumpmetoden. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare och sedan sprutrelinar vi avloppsrören som går fram till tex toalett, golvbrunn eller köksavlopp.

 

VÅR METOD

 1 INFORMATION
Först av allt informerar vi alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

2 RENSNING
Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Givetvis lägger vi ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sina boende under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler.

3 INSPEKTION
Med videokamera görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. Är rören i så dåligt skick att de behöver lagas har vi en egen teknik för reparation.

4 NYA RÖR MED RELINING
Nu går vi in och bygger de nya självbärande rören i de gamla. Med en unik teknik monteras nya rör invändigt i de befintliga. Det nya röret är färdigt att användas samma dag.

5 DOKUMENTATION
När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

6 ÖVERLÄMNING
Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.

 

Företagsinfo

Pipe Relining Syd AB

Direktnummer:
070 090 5727

Lokala nummer
Helsingborg: 042 610 8888
Malmö: 040 655 8383
Ystad: 0411 565151

Orgnr: 556972-6101
info@pipereliningsyd.se

2

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.