Direkt: 070 090 5727

Kvalité

VÅRT ARBETE

Vår personal är utbildad inom både härdplasthantering och brandskydd, är auktoriserade installatörer och med många års erfarenhet i branschen.
Vid relining så använder vi en beprövad produkt, som är slitstark och motståndskraftig mot det slitage som sker i ett avloppssystem.
Vi har ett genomförande som är anpassad för att möta de krav som du som fastighetsägare ställer på ett hantverksföretag som ska utföra arbete inne i fastigheter. Vi är engagerade och lyhörda för de behov som uppstår vid denna typ av uppdrag i en fastighet.

 

VÅR PRODUKT
Materialen som vi använder för att renovera rör är en beprövad och godkänd produkt. Produkten har tillverkats  sedan 50-talet och är vanligt i förekommande i, karosser till sportbilar, blad till vindkraftverk och mycket mer. Vårt material och vår produkt har testats och godkänts av olika certifierings-institut i flertalet länder. Vår prudukt har en livslängd på minst 50år och i dom flesta fall lämnar vi 10års garanti på utförandet.

 

MEDVETNA MATERIALVAL FÖR HÅLLBART BYGGANDE
Våran produkt vid installation av strumpa/foder finns med i SundaHus databas.
SundaHus miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

 

 

MILJÖPOLICY
Pipe Relining Syd ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter och mark, aktivt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet ska därför präglas av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi ska uppfylla lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

Ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

 • Minimera våra betydande miljöaspekter
 • Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen
 • Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
 • Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Ha beredskap för miljönödlägen
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar.
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter som påverkar miljön och människors hälsa.

 

KVALITETSPOLICY
Pipe Relining Syd ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Information om vår produkt och våra tjänster ska vara tydlig. Vi ska lägga stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär och att dennes berättigade förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i kvalitets- och miljöarbetet.

Företagsinfo

Pipe Relining Syd AB

Direktnummer:
070 090 5727

Lokala nummer
Helsingborg: 042 610 8888
Malmö: 040 655 8383
Ystad: 0411 565151

Orgnr: 556972-6101
info@pipereliningsyd.se

2

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.